top of page

ENERGETIKA

Logo-ADI-Energo.png

Pracujeme v oboru inženýrských sítí a specializujeme se především na kabelové sítě. Realizujeme projekty v oblasti výstavby a provozu investičních celků a v telekomunikacích, NN, VN, VVN, sítí a veřejného osvětlení. Ve výstavbě zajišťujeme kompletní realizaci na klíč od návrhu kabelových tras, projekční činnosti, výkopových prácí, pokládky kabelů, montáže až po geodetické zaměření.

V uplynulých letech jsme zrealizovali několik projektů výstavby fotovoltaických a větrných elektráren na klíč, o celkovém výkonu cca 27 MW, s investičním objemem 2 mld. Kč

V současné době se společnost ADI ENERGO zaměřuje na podpůrné služby v energetice, jakými jsou dodávky VN trafostanic a Energy storage.

Větrné elektrárny

Výstavba větrných elektráren na klíč: řízení projektů, studie připojitelnosti do distribuční soustavy, vytvoření větrového modelu a studie hlučnosti, návrh jednotek, návrh a realizace komunikačního a řídicího systému, supervize a instalace včetně uvedení do provozu.

Reference: Výstavba 6 větrných elektráren Červený kopec, 13,6 MW, investiční objem: 660 mil. Kč

2012-11-22T07-11-45_21.jpg

Výstavba větrného parku v ČR, instalovaný výkon 13,8 MW, r. 2012. poslední turbína.

Fotovoiltaické elektrárny

Výstavba fotovoltaických eletráren na klíč, studie připojitelnosti do distribuční soustavy, návrh technického řešení, regulace výkonu, kompenzace.

Screen Shot 2015-01-23 at 21.55.09_edite
Screen Shot 2015-01-23 at 21.54.58.png
bottom of page